Context

Astăzi, educaţia şi formarea profesională, în strânsă legătură cu politicile de ocupare a forţei de muncă, constituie una dintre componentele prioritare ale politicilor şi programelor Uniunii Europene. Competenţele digitale sunt una dintre cele 8 competenţe cheie ce trebuie să fie atinse pentru formarea resurselor umane, competitive pentru mediul economic şi nevoile acestuia.

Pentru a lua deciziile corecte, companiile au nevoie de oameni instruiţi care să realizeze analize şi previziuni privind evoluţia din cadrul economiei şi de pe piața financiară. Cu peste 750 de milioane de utilizatori, Excel este aplicaţia tradiţională, aleasă de companii, pentru a analiza date.

Elevii de liceu studiază în cadrul orelor de „Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor”, aplicaţii de calcul tabelar. În programa analitică, însă, sunt cuprinse doar câteva dintre facilităţile oferite de Excel, iar mulţi elevi şi-au manifestat dorinţa de a aprofunda aplicabilitatea instrumentelor acestei aplicaţii.

Pentru ei și pentru viitorii angajatori, am dorit să creăm acest proiect – concurs, astfel încât prin abordarea problemelor ce apar în mediul de afaceri, aceștia să devină competitivi pe piața muncii.